moving figures poster-page-0

21.04 - 21.05.2017

Η έκθεση αυτή συγκεντρώνει το έργο δύο καλλιτεχνών που επικεντρώνονται στην ανθρώπινη μορφή. Καθεμία τους έχει τις δικιές της μοναδικές ευαισθησίες και έκφρασή, αλλά μοιράζονται ένα ενδιαφέρον στην αφαίρεση της μορφής. Στα έργα τους υπάρχει μια δυναμική ένταση μεταξύ ανθρώπινης παρουσίας και απουσίας.

H Gina Malek γεννήθηκε στη Μινεσότα των ΗΠΑ, εργάζεται και ζεί στη Νέα Υόρκη. Στα έργα της υπάρχει κάποια παρουσία μιας ανθρώπινης μορφής αν και δεν βλέπουμε πολλά στοιχεία από ένα πρόσωπο, και μερικές φορές είναι ακόμη δύσκολο να βρεθεί κάποιο αναγνωρίσιμο περίγραμμα. Τα ζωγραφικά έργα θα μπορούσαν να εκληφθούν ως μνήμες: σαφή και προσδιορισμένα σε ατμόσφαιρα και έκφραση, ανοικτά και λιγότερο αποσαφηνισμένα στην μορφοποίηση. Για την πρόσφατη σειρά έργων της η Malek βρήκε την αφετηρία σε συναντήσεις με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, για παράδειγμα καθημερινές συναντήσεις με μια κυρία που φρόντιζε, ή απόμακρες παρατηρήσεις της καθημερινής τους ζωής. Η καλλιτέχνις εστιάζει στη γλώσσα και τη στάση του σώματος, ενίοτε επικεντρώνοντας σε σημεία του σώματος, σε άλλες περιπτώσεις εξαιρώντας μέρη. Μέσα από την εκφραστική σημειοδότησή της, οι μορφές έρχονται στη ζωή με τη φυσική παρουσία τους, ενώ εξίσου εξελίσσονται σε τμήμα ενός ζωγραφικού περιβάλλοντος σχήματος και χρώματος. Η χρήση διαφανών στρωμάτων χρώματος δημιουργεί μια ιδιαίτερη ποιότητα φωτός.

Η Sofie Bird Møller γεννήθηκε στη Δανία, ζει και εργάζεται στο Βερολίνο. Η εν εξελίξει σειρά της «Interferences» απαρτίζεται από την εφαρμογή χρώματος σε υφιστάμενες φωτογραφίες ανθρώπινων μορφών. Οι φωτογραφίες έχουν σκιστεί από περιοδικά και άλλες πηγές. Η καλλιτέχνις επιλέγει το υλικό της επειδή έλκεται από τις μορφολογικές πτυχές. Μέσα από την προσθήκη χρώματος με ένα ταχύ, επιτελεστικό τρόπο, η Bird Møller κάνει τις φωτογραφημένες φιγούρες να εξαφανίζονται. Όμως με τον τρόπο που εφαρμόζει τη βαφή ενισχύει τη στάση του σώματος και τη φυσική σύνθεση των μορφών, υποστηρίζοντας ή φέρνοντας τις σε αντίθεση με μια κατεύθυνση της κίνησης. Αντί για συγκεκριμένα άτομα βλέπουμε ενέργεια, δράση και κίνηση, όπως αυτές εκφράζονται μέσα από μια εμφάνιση όμοια της σωματικής. Το χρώμα χρησιμοποιείται για να παρέμβει και να αλλάξει μια υπάρχουσα οπτική πραγματικότητα. Εναπόκειται στο θεατή να αποφασίσει αν αυτό είναι μια πράξη βίας, μια κριτική, ή απλώς στοχεύει να προσθέσει ομορφιά στις μορφές.

This exhibition brings together the work of two artists who focus on the human figure. They each have their unique sensibilities and expression, yet they share an interest in abstracting the figure. In their works, there is a dynamic tension between human presence and absence.

Gina Malek was born in Minnesota, USA, and works and lives in New York. In her paintings, there is some presence of a human figure, even though we do not see much of a face, and occasionally it is even hard to find a recognisable contour. The paintings could be taken as memories: clear and defined in atmosphere and expression, open and less defined in figuration. For her recent series of works, Malek found the starting point in meetings with older people, for instance daily encounters with a lady she was taking care of, or distant observations of their everyday lives. The artist focuses on body language and posture, sometimes zooming in on parts of a body, at other times, leaving parts out. Through her expressive mark-making, the figures come to life in their physical presence, while equally becoming part of a painterly environment of form and color. The use of transparent layers of paint creates a special quality of light.

Sofie Bird Møller was born in Denmark and lives and works in Berlin. Her ongoing series of Interferences” consists of paint application on existing photographs of human figures. The photos are torn from magazines and other sources. The artist chooses her material because she is attracted to the formal aspects. Through adding paint in a quick, performative way, Bird Møller makes the photographed figures disappear. But in the way that she applies paint, she reinforces the posture and physical composition of the figures, by supporting or contrasting with a direction of movement. Instead of specific individuals, we see energy, action, and movement, as expressed through a body-like appearance. Paint is used to interfere with and alter an existing visual reality. It is up to the viewer to decide if this is an action of violence, a critique, or simply meant to add beauty to the figures.

Gina Malek, Breathing Underwater
Forward
michigan
Sofie Bird Møller, Untitled
bird_møller_2016_54x41cm
bird_møller_2016
Moving figures invitation-page-2